Welkom bij Maatschap Accountantskantoor Zeegers in Roermond.Welkom
Maatschap Accountantskantoor Zeegers is een familiebedrijf met een lange historie en een goede naam in Roermond en omgeving, waar vader Jac Zeegers AA, zoon drs. Paul Zeegers MB en diens partner mr. Anniek Pijpers zich samen met hun medewerkers met overgave inzetten voor hun klanten. Het is een kleine organisatie met korte lijnen, waar iedereen voortdurend met elkaar in contact is, zodat er steeds snel en goed doordacht kan worden gehandeld. Alle teamleden hebben een gedegen opleiding genoten, in theorie en praktijk, en er wordt veel waarde gehecht aan kennisontwikkeling. De kernwoorden zijn: klantgericht, integer en pragmatisch.

Paul: “Wij richten ons op ondernemers uit het regionale midden- en kleinbedrijf die ondernemen als ZZP-er, als eenmanszaak, via een samenwerkingsverband of via een rechtspersoon. Die ondernemers kunnen werkzaam zijn in zeer diverse sectoren: in de food of in de non-food, in de retail of in de wholesale, of in de vrije beroepen zoals juristen en artsen. De verbindende factor wordt gevormd door de omstandigheid dat in alle gevallen de eigendom van de onderneming berust bij de ondernemers zelf. Anders gezegd: wij zijn goed thuis in kleinschalige ondernemingen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de ondernemer voorop staat en waar familie, partners en soms ook kinderen nauw betrokken zijn bij het bedrijf.”

Waarom kiezen voor een klein kantoor als Zeegers?
Onze integriteits- en kwaliteitsstandaarden zijn net zo hoog – zo niet hoger – als die van de grotere kantoren omdat wij zélf de mensen achter ons eigen werk zijn. Zonder regelmatig wisselende ‘klantmanagers’. Wij zíjn het kantoor, daarom zorgen wij er goed voor.

Grotere kantoren hebben meer ervaring met ‘expats’ en internationale concernverhoudingen maar voor een mkb-ondernemer heeft dat weinig toegevoegde waarde, terwijl je er wel voor betaalt.

De grootste klant van een groter kantoor is 1000 keer groter dan de kleinste klant. Onze grootste klant is 10 keer groter dan onze kleinste klant. Elke klant telt voor ons.

Waarom kiezen voor Zeegers en niet voor een ander klein kantoor?
Zeegers is al meer dan 50 jaar een prachtig familiebedrijf; daar zou je je wel eens goed thuis kunnen voelen!

 

De heer drs. P.P.A. Zeegers MB

Studeerde bedrijfskunde aan de RijksUniversiteit Groningen en Fiscaal recht aan de FederatieBelastingAcademie. Ingeschreven als Register-Belastingadviseur.

De heer J.P. Zeegers AA

Studeerde accountancy via de NOvAA. Ingeschreven als - certificerend - Accountant-Administratieconsulent.