Welkom op de website van Maatschap Accountantskantoor Zeegers te Roermond.Accountantskantoor Zeegers is een succesvol accountantskantoor met een lange historie en een goede naam in Roermond en omgeving, waar vader Jac Zeegers AA en zoon drs. Paul Zeegers RB zich samen met drie deskundige medewerkers met overgave inzetten voor hun klanten. Het is een kleine organisatie met korte lijnen, waar accountant en fiscalist voortdurend op de werkvloer met elkaar in contact zijn, waardoor er steeds snel maar goed doordacht kan worden gehandeld. Alle teamleden hebben een gedegen opleiding genoten, in theorie en praktijk, en er wordt veel waarde gehecht aan permanente educatie en kennisontwikkeling. De kernwoorden zijn: klantgericht, integer en pragmatisch.

Paul: “Wij richten ons op ondernemers uit het regionale en Euregionale midden- en kleinbedrijf (van 0 tot 10 miljoen euro omzet) die ondernemen als ZZP-er, als eenmanszaak, via een samenwerkingsverband of via een rechtspersoon. Die ondernemers kunnen werkzaam zijn in zeer diverse sectoren: in de food of in de non-food, in de retail of in de wholesale, of in de vrije beroepen zoals advocaten en artsen. De verbindende factor wordt gevormd door de omstandigheid dat in alle gevallen de eigendom van de onderneming berust bij de ondernemers zelf. Anders gezegd: wij zijn goed thuis in kleinschalige bedrijven, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de ondernemer voorop staat, en familie, partners en kinderen vaak nauw betrokken zijn bij de bedrijfsvoering.”

Jac: “Wij begeleiden en adviseren onze klanten over zeer uiteenlopende onderwerpen, zowel op administratief als op fiscaal gebied. Die diversiteit spreekt ons aan en we hebben daarvoor ook ruim voldoende theoretische kennis en praktijkervaring in huis. Daarnaast zijn we niet bang om extern advies in te winnen: we beschikken over een uitgebreid netwerk van juristen, notarissen en actuarissen en hebben regelmatig contact met Bureau Vaktechniek van Auxilium en Bureau Vaktechniek van het Register Belastingadviseurs.”

De heer drs. P.P.A. Zeegers RB

Studeerde bedrijfskunde aan de RijksUniversiteit Groningen en Fiscaal recht aan de FederatieBelastingAcademie. Ingeschreven als Register-Belastingadviseur.

De heer J.P. Zeegers AA

Studeerde accountancy via de NOvAA. Ingeschreven als - certificerend - Accountant-Administratieconsulent.