Diensten

Accountancy

ŸFinanciële administratie. Wij werken uw financiële administratie bij, per maand, per kwartaal of per jaar. Wij kunnen de gehele administratie van u overnemen, maar u kunt uw administratie ook gedeeltelijk zelf blijven voeren. Dat kan online of offline, in Unit4 Multivers, Snelstart, e-Boekhouden of in elk ander gewenst boekhoudpakket.

Jaarrekening. Op basis van de financiële administratie stellen wij uw jaarrekening samen. Van beknopt en summier, tot zeer uitgebreid en geconsolideerd. Ook verzorgen wij de deponering bij de Kamer van Koophandel en de beschikbaarstelling aan uw stakeholders, bijvoorbeeld uw bank.

Overig. Wij verzorgen tussentijdse cijfers en resultaat- en liquiditeitsprognoses, bijvoorbeeld in het kader van een overname, een investeringsvoornemen of een kredietherziening. Maar ook diverse opgaven aan uitkeringsinstanties of pensioen- en schadeverzekeraars.

Fiscaal

Aangiften. Wij verzorgen alle voorkomende fiscale aangiften: loonbelasting, omzetbelasting/ICP, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenkbelasting en erfbelasting.

Bezwaar en beroep. Wij voeren bezwaar- en beroepsprocedures in alle voorkomende fiscale geschillen.

Overig. Wij verzorgen voor u alle communicatie met de belastingdienst, begeleiden u bij boekenonderzoeken, bemiddelen in geval van belastingschulden en starten, wijzigen en stoppen alle voorkomende toeslagen.

Advies

Tijdens de jaarlijkse balansbespreking nemen we uitgebreid het reilen en zeilen van uw onderneming met u door. Daarbij zullen allerhande onderwerpen aan de orde komen. Daarnaast houden we natuurlijk alle ontwikkelingen in fiscale regelgeving en rechtspraak bij, zodat we toekomstige kansen en bedreigingen voor u kunnen signaleren. En uiteraard kunt u zelf te allen tijde met alle grote en kleine vragen op administratief en fiscaal gebied bij ons terecht, of het nu gaat om de aanschaf van een bedrijfsfiets of de opening van uw eerste buitenlandse filiaal.

Tarieven

Wij werken op basis van nacalculatie en hanteren daarbij zeer scherpe uurtarieven.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vooral contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

De heer drs. P.P.A. Zeegers RB

Studeerde bedrijfskunde aan de RijksUniversiteit Groningen en Fiscaal recht aan de FederatieBelastingAcademie. Ingeschreven als Register-Belastingadviseur.

De heer J.P. Zeegers AA

Studeerde accountancy via de NOvAA. Ingeschreven als - certificerend - Accountant-Administratieconsulent.